Projektu arhīvs

Labs instruments - prieks izpildītājiem un klausītājiem

413

balsis
Projektu iesniedz:

Kandavas novada kultūras centrs

Vieta:

Projekta summa:

1352 €

Šis projekts mērķa grupām ir izglītību veicinošs, sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabojošs, aktuāls, nozīmīgs un nepieciešams lai kolektīvi varētu muzikāli attīstīties, kvalitatīvi sagatavoties pasākumiem, skatēm un tiktu atvieglot nodarbību vadīšanas un organizēšanas process kolektīvu vadītājiem. Turklāt lauku teritorijās dzīvojošiem jauniešiem ir ierobežotas iespējas apmeklēt interešu izglītības iestādes pilsētās, tai skaitā mūzikas skolas un nodarbības, jo visi izdevumi ir pakārtoti vecāku maksātspējai. Piemēram, ja vēl pāris gadus atpakaļ, Kandavas mūzikas skolu apmeklēja vidēji 17-20 Zemītes bērni un jaunieši, tad šobrīd to vairs var atļauties 8 bērni, kuriem arī ir nepieciešams paralēli instrumentu apguvei apgūt klavierspēli, bet vecāki iegādāties klavieres mājās nevar atļauties tāpēc bērni mācas uz publiskajā sektorā pieejamajiem instrumentiem. Mums ir lieliski un radoši muzikālo kolektīvu vadītāji, kas arī ar šī brīža iespējām spēj kolektīvus sagatavot labam sniegumam, gan skatēs, gan koncertos, bet kvalitatīva darba instrumenta trūkums ir attīstības vājais faktors.