Projektu arhīvs

Kvalitatīvas mūzikas atskaņošanas iekārtas

244

balsis
Projektu iesniedz:

Kristīne Purviņa

Vieta:

Suntažu intern]atpamatskola-rehabilitācijas centrs

Projekta summa:

3910 €

Runā, ka sapņi reizēm piepildoties… Suntažu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs, kas īsteno licencētas izglītības programmas ar somatiskajām saslimšanām, mācīšanās traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem un garīgās veselības traucējumiem. Pie mums mācās izglītojamie no visas Latvijas. Iestādes darbs tiek organizēts, lai bērni ar speciālajām vajadzībām justos droši, gūtu prasmes un motivāciju mācību, interešu izglītības programmu un ārpusstundu laiku nodarbībās. Izglītojamie dzīvo pie mums 9 mēnešus internātā un, lai nodrošinātu bērnu brīvā laika pilnvērtīgu pavadīšanu, skola piedāvā 15 interešu izglītības programmas (dziedāšanas. Dejošanas, ritmikas u.c.), kā arī skolā ir plašs ārpusstundu pasākumu plāns. Mums ir svarīgi, lai katram bērnam būtu iespēja uzkāpt uz skatuves, nevis tikai labākajiem vai izredzētajiem. Izglītojamo vecāki un viesi, kuri ir redzējuši bērnu uzstāšanos, slavē mūsu pasākumus, kuri izceļas ar ļoti profesionāli apstrādātām bērnu kustībām, mīmiskām un ielikto mīlestību. Bērni, kuri ikdienā ir nelabojami razgaļi, uzkāpjot uz skatuves pārvēršas. Mēs piedalāmies iespēju robežās arī ārpusskolas konkursos. Diemžēl skola nevar nodrošināt katru pulciņa pedagogu ar atskaņošanas iekārtu, kur nu vēl iegādāties kavalitatīvu mūzikas atskaņošanas iekārtu aktu zālei. Līdz šim, lai izdotos kvalitatīvs pasākums, esam algojuši personu ar kvalitatīvas mūzikas atskaņošanas iekārtām, kas skolai izmaksā dārgi, tāpēc ļoti ceram, ka mums izdosies piepildīt sapni!!! Pateicībā Suntažu internātpamatskola-rehabilitācijas centrs