Projektu arhīvs

Krāsainākai rīta rosmei Čiekuriņā turpmāk būt!

8932

balsis
Projektu iesniedz:

Ilze Jaunzeme

Vieta:

Kapsēde

Projekta summa:

2846 €

Ja jums šodien kāds pajautātu-vai vēlies, lai tavi tuvākie un mīļākie ir možuma, labas enerģijas un prieka pārpilni? Ko jūs atbildētu? Visticamāk, ka teiktu skaļu „JĀ”!

Ja tā-tad aicinu ikvienu no Jums palīdzēt īstenot sapni par laimīgākas, priekpilnākas un smejošākas ikdienas uzburšanu (tieši tā-uzburšanu) mūsu mazajiem ķipariem! Sauksim palīgā visus radus, draugus, tuvākus un tālākus līdzcilvēkus un mēģināsim kopā īstenot projektu jauna sporta inventāra iegādei.Ļausim mūsu mazajiem cilvēkbērniem rāpties un gāzties ar prieku, ienirt bumbu baseinā, šķērsot „krāčainu” līdzsvara upi un „aizjāt” no kliedzošajiem indiāņiem uz lēcambumbām!

Tikai mēs paši varam „uzprišināt” mūsu acuraugu bērnību, darot to krāsaināku, smiekliem bagātāku un atcerēšanās vērtāku…un jo laimīgāki viņi ir, jo plašāk viņu sejās staro smaids, jo sārtāki kļūst viņu vaigi un jo spožāk iemirdz viņu acis!Noraugoties viņos, jo stiprāk sitas mūsu pašu sirdis ar apziņu, ka esam paveikuši ko vērtu! UZBURSIM KRĀSAS KOPĀ!