Projektu arhīvs

Jaunsardzes centra izveidošana

1054

balsis
Projektu iesniedz:

Rojas novada Rojas vidusskola

Vieta:

Projekta summa:

1423 €

Projekta ietvaros tiktu izremontētas un aprīkotas 2 telpas, kas atrodas Rojas vidusskolā un kuras nepieciešamas Rojas novada jaunsargiem. Viņi šeit vēlas gatavoties militārajām sacensībām, organizēt izglītojošus seminārus un tikšanās. Telpas būtu aprīkota arī ar informācijas tehnoloģijām, TV, audio un video aparatūru un projektoru, kas jau ir iegādāts.

Pašreiz jau remontdarbi ir iesākti - demontēts iepriekšējais aprīkojums, nošpaktelētas sienas, pārvilkta elektrība, iegādātas sienas krāsas un durvis. Remontdarbus veic Rojas novada ES stipendijas saņēmēji. Materiāli tika iegādāti ar vietējā uzņēmēja finansiālo atbalstu. Lai telpu remontu pabeigtu un telpas aprīkotu nepieciešami vēl 1000 LVL.

Kopš Rojas vidusskolā uzsākusi darbu jaunsardzes organizācija, arvien vairāk skolēnu vēlas savu turpmāko nākotni saistīt ar militāro jomu. Jaunsargu attieksme pret mācībām un dažādām ārpusstundu aktivitātēm ir daudz nopietnāka un šeit veiksmīgi darbojas arī audzinošais faktors. Šovasar 3 absolventi stāsies Aizsardzības akadēmijā, bet 2 plāno uzsākt karavīru gaitas.

Esam pārliecināti, ka jaunsardzes centrs dīkā nestāvēs, bet gan veiksmīgi darbosies un jau tagad jaunsargi ir pierādījuši, ka tā ir organizācija, kas spēj izglītojamos disciplinēt, audzināt kā savas valsts patriotus un neveidot jaunu aizbraucēju paaudzi.