Projektu arhīvs

Jauktā kora „Domino” koncerttērpu izgatavošana

1736

balsis
Projektu iesniedz:

Biedrība Domino 2011

Vieta:

Rīga

Projekta summa:

3308 €

Koris „Domino” kā kolektīvs ir samērā jauna dziedoša vienība, kas šogad atzīmē tikai savu otro jubileju. Tomēr gana daudzi šī kora dalībnieki ir jau ar krietnu kordziedāšanas stāžu un tagad satikušies „Domino”. Koris sevi pozicionē kā kolektīvu aizņemtiem ģimenes cilvēkiem, kuriem nav zudusi vēlme kvalitatīvi muzicēt un piedāvāt klausītājiem interesantu repertuāru.

Līdz šim „Domino” kā pašdarbības kolektīvs pilnīgi visas ar tā darbību saistītās izmaksas sedzis tikai un vienīgi no kora dalībnieku savāktajiem privātajiem līdzekļiem. Kamēr darām visu, lai iegūtu tiesības pretendēt uz valsts vai pašvaldības finansējumu (t.sk. sekmīgi piedaloties Latvijas ikgadējās koru skatēs), cenšamies, cik iespējams, vienlaicīgi gādāt arī par vienotu kora vizuālo tēlu.

Šī projekta īstenošana palīdzētu papildināt kora labskanību ar kora dziedātāju „labskatību”, nodrošinot tā dalībniekus ar stilistiski vienotiem, kora mākslinieciskās darbības ievirzei atbilstošiem un reprezentatīviem koncerttērpiem.