Projektu arhīvs

Ielu vingrošanas laukuma labiekārtošana

3456

balsis
Projektu iesniedz:

Maksims Tokars

Vieta:

Liepas pagasts, Priekuļu novads

Projekta summa:

2846 €

Pirms gada daži Liepas jaunieši sāka aktīvi trenēties Ielu vingrošanā. Ir izveidojusies liela interesentu grupa, kas regulāri trenējas „Liepas ielu vingrotāji” vecumā no deviņiem līdz 30 gadiem. Mēs trenējamies, attīstām prasmes, mācam jaunos dalībniekus, piedalāmies pagasta pasākumos.

Mūsu mērķis ir ieinteresēt jauniešus nodarboties ar sportu, popularizēt veselīgu dzīves veidu, sasniegt augstus rezultātus ielu vingrošanā. Pašreiz, lai sasniegtu mērķus mums nav atbilstošas vietas kur trenēties, vingrošanas rīki ir nedroši, un nepietiekami. Sakārtoto laukumu sporta stundās varēs izmantot arī Liepas pamatskolas skolēni.

Ar labdarības projekta LabieDarbi.lv atbalstu vēlamies labiekārtot visiem pieejamu ielu vingrošanas treniņu laukumu, lai visiem pagasta jauniešiem būtu iespēja nodarboties ar sportu, attīstīt talantus, uzlabot fizisko sagatavotību. Nodrošinot iespēju jauniešiem mērķtiecīgi pavadīt brīvo laiku, ar sporta palīdzību vēlamies veicināt katra jauniešu personīgo attīstību.