Projektu arhīvs

Ieklausies un sadzirdi

10363

balsis
Projektu iesniedz:

Daira Šalma

Vieta:

Purmsāti

Projekta summa:

3836 €

Jau daudzus gadus Purmsātu speciālā internātpamatskola saviem izglītojamiem piedāvā dažādus terapijas veidus – reitterapiju, masāžu, ūdens terapiju.Tas uzlabo bērnu un jauniešu fizisko stāvokli, pašsajūtu. Taču svarīgs ir ne tikai bērna fiziskais, bet arī emocionālais stāvoklis.Viens no veidiem, kā uzlabot bērnu emocionālo stāvokli, garīgo un sociālo veselību ir mūzikas terapija. Laukos šāds pakalpojums nav pieejams. Lai uzlabotu dzīves kvalitāti bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem skola rada iespēju ar 2012./2013.m.g piedāvāt bērniem un jauniešiem apmeklēt mūzikas terapijas nodarbības.Šī terapija mazina dažāda rakstura traucējumus bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Mūzika veicina uzmanības un koncentrēšanās spējas, attīsta runu un valodu, attīsta emocionālo jūtu izpausmes un to kontroli. Mūzika ir labs stimuls cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi, attīstot lielās un smalkmotorikas darbību, organizētas ritmiskas kustības, roku/acu koordināciju u.c. Mūzikas terapija ir veids kā muzicēšanā iesaistīt bērnus un jauniešus ar smagiem kustību, valodas un garīgās attīstības traucējumiem.Mūsu ieceru realizēšanai nepieciešami sekojoši mūzikas instrumenti: sintezators, džamba, kongas, vēja zvans, šeikeri, metalafons, ksilofons, kastaņetes, lietus koks, mazās perkusijas un skaņu pastiprinošās iekārtas. Ja ar Jūsu atbalstu izdotos iegādāties nepieciešamos instrumentus un apskaņošanas iekārtas, tad veiksmīgi varētu turpināt pielietot mūzikas terapiju, attīstīt bērnu ar īpašām vajadzībām muzicēšanu, gatavojot priekšnesumus skolas, novada un valsts mēroga pasākumiem.Nenoliedzami kvalitatīvi instrumenti un aparatūra nodrošina iespēju bērniem mērķtiecīgāk pavadīt brīvo laiku, dzīvojot skolā, un papildus motivē vēl neatlaidīgāk strādāt, lai sasniegtu kopējos mērķus.Tādejādi skolēni veiksmīgāk varētu integrēties starp saviem vienaudžiem un iekļauties apkārtējā sabiedrībā. Paldies par atbalstu!