Projektu arhīvs

Gudriem saimniekiem gudri suņi

5655

balsis
Projektu iesniedz:

Ieva Līpīte

Vieta:

Vānes pagasts

Projekta summa:

1729 €

Suņu īpašnieku izglītošana, kā arī suņu socializācija un apmācība, ir galvenais priekšnoteikums, lai tie veiksmīgi integrētos sabiedrībā. Šobrīd bieži tiek sakosti cilvēki, laukos-suņi plēš lopus un meža dzīvniekus. Tā galvenais iemesls ir suņu īpašnieku zināšanu trūkums un tādu suņu turēšana, kuri nav socializēti un mācīti.

Kurzemē tikpat kā nav sagatavotu suņu apmācības laukumu. Mūsu zināšanas un pieredze ir pietiekama, lai organizētu suņu apmācības, teorētiskos un praktiskos seminārus, dotu iespēju nodarboties ar dažādiem suņu sporta veidiem, bet lauku ļaudīm – apmācīt savus suņus aitu ganīšanā.

Lai nodrošinātu apmācību, seminārus un sporta nodarbības, nepieciešams inventārs – jāizgatavo šķēršļi praktiskajām nodarbībām, galdi un soli –semināru daļas organizēšanai.

Projektā iesaistītās personas ar suņu apmācību un sportu nodarbojas vairāk nekā 10 gadus, rīko dažādus seminārus, sacensības, no kurām par tradīciju jau kļuvusi “Kollimpiāde” Uguņciemā un „Rančo kollijs“ Variebā.

Vairāk informācijas mājas lapā www.kolliji.lv