Projektu arhīvs

Gribu zināt, ko dara sociālais dienests!

463

balsis
Projektu iesniedz:

Cēsu novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"

Vieta:

Projekta summa:

2500 €

Mūsu mērķis ir izglītot un informēt Cēsu novada iedzīvotājus par sociālā dienesta darbu, tā funkcijām un sasniegumiem. Plānotās aktivitātes: 1. Gadagrāmatas sagatavošana un iespiešana; 2. Organizēt informatīvu semināru „Gribu zināt, ko dara sociālais dienests!” un gadagrāmatas atvēršanu; 3. Gadagrāmatas izplatīšana (Pasākuma apmeklētājiem un interesentiem), kā arī:

  1. Cēsu novada pirmskolas, pamatskolas un vidējās izglītības iestādēs;
  2. Cēsu novada augstākās izglītības iestādēm;
  3. Cēsu novada bibliotēkās;                                                                          
  4. Cēsu novada NVO biedrībām un citiem interesentiem;                                    
  5. Cēsu novada iedzīvotājiem.

Projekta rezultāts: Zinošāki bērni un viņu vecāki par Sociālā dienesta darbu novadā. Plašāka informācijas pieejamība, jo ne vienmēr un ne visiem ir pieejama mūsdienu – informācijas laikmeta tehnoloģija- internets! Sociālā darba misija ir dot iespēju visiem cilvēkiem pilnā mērā attīstīt savu potenciālu, bagātināt savu dzīvi un novērst disfunkciju. Cilvēktiesības un sociālais taisnīgums kalpo par sociālā darba aktivitātes motivāciju un pamatojumu. Šis darbs pievēršas barjerām, nevienlīdzībai un netaisnībai, kas pastāv sabiedrībā.