Projektu arhīvs

Foto skolas mācību apmaksa Aigai Šabliko

338

balsis
Projektu iesniedz:

Aiga Šabliko

Vieta:

Projekta summa:

1708 €

Mani sauc Aiga Šabliko un jau no pamatskolas gadiem mīlu mākslu. Esmu pabeigusi mākslas vidusskolu, pēc tam Latvijas Mākslas Akadēmiju, kur studēju metālmākslu un gleznošanu, bet pašmācības ceļā iespēju robežās jau vairākus gadus apgūstu fotografēšanu kā mākslu. Es vēlos kļūt par atzītu foto mākslinieku un dot savu ieguldījumu Latvijas foto mākslas attīstībā, radīt jaunus un atzītus darbus. Fotogrāfija kā māksla prasa nopietnas un padziļinātas zināšanas gan praktiskā, gan teorētiskā ziņā, tādēļ ļoti būtisks solis ceļā uz mērķi ir iegūt īstu izglītību fotogrāfijas jomā. Tādēļ mans projekts ir studijas foto skolā „Profesionālās fotogrāfijas skola” (www.fotoskola.lv) Projekta mērķis ir iegūt teorētiskas zināšanas par foto mākslu un paplašināt praktiskās iemaņas, lai tuvotos savam personīgajam mērķim – kļūt par profesionālu fotogrāfijas mākslinieku. No savas pieredzes zinu, ka mācības pašmācības ceļā, kā līdz šim, var uzzināt daudz noderīga, bet tomēr īstas studijas profesionālu meistaru vadībā ir nesalīdzināms un neatsverams atbalsts mākslinieka attīstībā. Profesionālās fotogrāfijas skolā pasniedz tādi fotogrāfijas profesionāļi kā Gunārs Binde, Jānis Pipars, Vilnis Auziņs, u.c. Studijas foto skolā „Profesionālās fotogrāfijas skola” sākas 1. Septembrī un ilgst 15 mēnešus, skola un mācību programma ir akreditēta. Beidzot mācības un nokārtojot kvalifikācijas darbu audzēknis saņem Latvijas Izglītības Ministrijas Profesionālās kvalifikācijas apliecību profesijā FOTOGRĀFS un IES (International Education Society / London) Starptautisko Sertifikātu.Pēc studiju pabeigšanas vēlos veidot vairākas īpašas mākslas foto sesijas un noorganizēt to izstādes. Mākslas foto sesijās vēlos akcentēt arī vēsturiskas un sociāli nozīmīgas tēmas. Piemēram, viena no idejām ir rīkot Latvijā esošo Brāļu kapu mākslas foto sesiju.