Projektu arhīvs

FK "Ūzuļeņi" tautas tērpu papildināšana

303

balsis
Projektu iesniedz:

Madara Ivone

Vieta:

Ozolmuižas kultūras nams, Ozolmuiža, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Projekta summa:

3975 €

FK “Ūzuļeņi” ir 1. kategorijas folkloras kopa, kas attīsta un atjauno senās latgaļu tradīcijas. Pateicoties sponsoriem FK bieži piedalās dažādos konkursos ārzemēs. FK ir bijusi Beļģijā, Baltkrievijā, Čehijā, Lietuvā, Igaunijā u.c. valstīs. Lai pienācīgi nestu Latvijas vārdu pasaulē, ir pienācīgi jāizskatās. Folkloras kopa “Ūzuļeņi” darbojas jau divpadsmito gadu, savukārt tautu tērpu bāze ir vēl senāka, tā tika iegādāta no kādas citas FK, kas vairs nepastāv. FK rīcībā esošie tautas tērpi jau ir novecojuši, tāpēc pirms gada, piesaistot privāto sponsoru, tika sašūti jauni seno latgaļu linu krekli, taču tikai krekls nav pilnvērtīgs tautas tērps. Tas ir tikai viena sastāvdaļa no visa tautas tērpa. Seno latgaļu tērpa (krekla) papildināšanai ir nepieciešami lieli līdzekļi, ko FK nevar segt pati. Jūsu atbalsts dos lielu prieku gan Folkloras kopas dalībniekiem, gan mūsu atbalstītājiem kā arī tiem, kas vēlas uzzināt ko jaunu par seno latgaļu tradīcijām.