Projektu arhīvs

Ekipējums un inventārs FC "Aizkraukle" futbola komandām

1720

balsis
Projektu iesniedz:

Arvis Upīts

Vieta:

Aizkraukle

Projekta summa:

3910 €

Šī projekta mērķis ir nodrošināt FC "Aizkraukle" bērnu un jauniešu komandas ar inventāru pilnvērtīgam treniņu procesam, ka arī spēļu un treniņu formām. Mūsdienās kad ar vien vairāk bērnu un jauniešu ikdienu pārņem datori, viedtālruņi un spēļu konsulas ir svarīgi rast iespēju kur bērniem un jauniešiem attīstīt sevi fiziski, kur izkustēties pēc skolas solā pavadītām dienām, rast alternatīvu sedošām un redzi bojājošām nodarbēm. Futbols ir ideāls nodarbes veids, lai ne tikai bērnu un jaunieti attīstītu fiziski, bet arī radītu viņā rakstura īpašības, kas noderēs viņa turpmākajā dzīvē. Lai pilnvērtīgi aizvadītu treniņu procesu un startētu sacensībās ir nepieciešamas futbola bumbas, inventārs un spēļu formas.

Līdz šim par to visu gādāja vecāki, kā arī laukumu noma, turnīru dalības maksa un ceļa izdevumi bija uz vecāku pleciem. Lai varētu radīt bērniem un jauniešiem futbolu treniņus pieejamākus un kvalitatīvākus ir nepieciešams atbalsts arī no malas. Šī projekta realizācija palīdzēs radīt iespēja sportot arī finasiāli sliktāk situētajai Aizkraukles reģiona sabiedrības daļai, jo radīsies situācija, ka vienīgais ko ir jānodrošina vecākiem no ekipējuma būs futbola apavi. Visu pārējo nodrošinās FC "Aizkraukle". FC "Aizkraukle" ir sabiedriskā labuma biedrība, kuras mērķis ir attīstīt futbolu Aizkraukles reģionā. FC "Aizkraukle" sastāv no vairākām dažādu vecumu bērnu komandām un nesen izveidotas jauniešu komandas.

Paldies jau iepriekš ikvienam par atbalstu!