Projektu arhīvs

Dziedāsim un spēlēsim kopā!

148

balsis
Projektu iesniedz:

Antra Balgalve

Vieta:

Vecsaules pamatskola, Bauskas novads

Projekta summa:

2886.88 €

Liels jo liels ir prieks saņemt Vecsaules pamatskolas pieteikumu mūzikas nodarbību inventāra papildināšanai! Dziesma ir tas īpašais spēks, kas palīdz saglabāt možu garu un latvisko dzīvesziņu cauri laiku laikiem. Ir pamats smaidīt, ja redzi, ka bērniem tas tiek mācīts jau no mazotnes!

“Būsim ļoti pateicīgi par Jūsu atbalstu iegādāties mūsu skolai – Vecsaules pamatskolai – mūzikas un ritma instrumentus, kas patiešām mums ļoti pietrūkst ikdienas darbam – gan mūzikas un deju nodarbībās, gan kora un vokālās studijas stundās, gan citos skolas, pagasta, novada un starpnovadu pasākumos, kuros aktīvi piedalāmies. Tā kā ne visiem bērniem ir iespēja apmeklēt mūzikas skolu – attāluma, laika trūkuma, finanšu iespēju, u.c. apstākļu dēl, bet mūsu skolā mācās patiesi apdāvināti, talantīgi un visādi citādi aktīvi, atraktīvi, zinātkāri bērni, tad vēlamies viņiem palīdzēt ar mūzikas un ritma instrumentiem dot iespēju pilnveidot bērnu muzikālos talantus!” tā par savu ideju un audzēkņiem saka Vecsaules skolotājas.

Turam īkšķu par veiksmi un balsojam!