Projektu arhīvs

Dimdēj zeme Kņopienēm dancojot

1144

balsis
Projektu iesniedz:

Alda Raiskuma

Vieta:

Raunas pagasts, Raunas novads

Projekta summa:

3990 €

Dāmu Deju grupa ”Kņopienes. lv” apvieno 19 Raunas pagasta dejotājas vecumā no 30 līdz 65 gadiem. Kolektīvs izveidojās pirms 2 gadiem ar domu – dzīvi dzīvot aktīvā kustībā. Jau pirmā pastāvēšanas gada laikā dāmas aktīvi iesaistījās Raunas novada rīkotajos kultūras pasākumos, patīkami pārsteidzot skatītājus. Tā bija liela uzdrīkstēšanās -kāpt uz skatuves, tik dažādām gan pieredzes, gan vecuma ziņā. Esam dejojušas Liepā, Drustos, Ērgļos, Zosēnos, Mārsnēnos, Priekuļos, arī folkloras festivālā Saaremā (Igaunija), arī Vidzemes koncertzālē „Cēsis” . Dāmas ar aizrautību dejo dažādu tautu dejas, kuras apgūst harizmātiskās Ilonas Klinces vadībā. Lai vispusīgi un patiesi atspoguļotu tautas dejas raksturu, nepietiek ar to, ka deja tiek izpildīta pareizi un skaisti. Arī apģērbam jābūt atbilstošam. Tāpēc nepieciešams esošos tautas tērpus papildināt ar etnogrāfiski pareizi izgatavotām cepurēm , melniem zābaciņiem un grezniem lakatiem. Darbošanās šādā kolektīvā dāmām veicina pašapziņas celšanos. Jo arī šajā savā visskaistākajā vecumā varam būt aktīvas, spējam darboties un rādīt piemēru citiem, par spīti dažādām sadzīves, finansiālajām un veselības problēmām. Ar neatlaidību un uzcītību apgūstam jaunus deju soļus, lai arvien priecētu skatītājus, ar savu dejotprieku iedvesmojot cita citu. Koncertos notiek pozitīva enerģijas apmaiņa ar skatītājiem. Vizuāli skaistie, nokomplektētie tērpi ļautu publikai pilnībā novērtēt un apzināt mūsu tautas folkloras vērtības un bagāto mantojumu, kā arī iepazīt citu tautu tradīcijas. Lūdzu atbalstiet mūsu ieceri un balsojiet par šo projektu!