Projektu arhīvs

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu sapņu piepildīšana

1179

balsis
Projektu iesniedz:

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Vieta:

Daugavpils

Projekta summa:

1423 €

Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņi aktīvi piedalās ārpusstundu pasākumos skolā un ārpus tās. Diemžēl skolai nav savas audioiekārtas, un visiem pasākumiem tā ir jāiznomā. Tas ļoti ierobežo uzstāšanas iespējas skolā un nedod iespējas piedalīties labdarības pasākumos izbraukumos.

Mūsu audzēkņu sapnis - sasniegt augstākus rezultātus, palielināt pasākumu skaitu uzaicinot citu skolu un organizāciju pārstāvjus, organizēt labdarības izbraukumu koncertus. Tam ir nepieciešamas kvalitatīvās, profesionālas, viegli pārvietojamas audio iekārtas. Kvalitatīva aparatūra nodrošinās iespēju audzēkņiem (daudzi no tiem no trucīgām un maznodrošinātām ģimenēm, no bērnu namiem) mērķtiecīgāk pavadīt brīvo laiku skolā.

Lūdzam Jūs atbalstīt mūsu skolas talantīgos un radošos jauniešus un palīdzēt iegādāties mikrofonus un atskaņošanas tehniku, lai piedalītos kultūras un sabiedriskos pasākumos, konkursos, skatēs, pilsētas svētkos!

Ļoti lūdzam Jūsu atbalstu! Sirsnīgs paldies!