Projektu arhīvs

Dabaszinību kabineta izveidošana Bērzaunes pamatskolā

17683

balsis
Projektu iesniedz:

Ilga Gailuma

Vieta:

Bērzaunes pamatskola

Projekta summa:

4000 €

Bērzaunes pamatskola ir neliela un mājīga lauku skola, kas atrodas klusā, dabas ieskautā vietā. Mūsu skolas skolēni, kā visi Latvijas bērni, ir zinātkāri un ieinteresēti apkārtējās dzīves procesu un likumsakarību izzināšanā. Skolā dabaszinību kabineta nav. Šāda kabineta izveide dotu iespēju skolēniem kvalitatīvi un mūsdienīgi apgūt zināšanas, pielietojot pētnieciskās metodes, kas sevī ietver praktiskās, eksperimentālās un ar reālo dzīvi saistītās darbības, un nodrošinātu izglītošanās pēctecību dabaszinību jomā. Lūdzam atbalstīt mūs šajā projektā, lai palīdzētu iegādāties nepieciešamo aprīkojumu. Katra Jūsu balss ir solis tuvāk mūsu sapnim par modernu, mūsdienīgu izglītību.