Projektu arhīvs

CEĻĀ UZ TEĀTRA MĀJU

809

balsis
Projektu iesniedz:

Teātris – studija „Estepatās”

Vieta:

Projekta summa:

2846 €

Kolektīva radošā grupa ietver 25 dalībniekus no 14 – 35 gadu vecumam, šobrīd kolektīvā dominē jaunieši: vidusskolēni un studenti, taču teātris arvien vairāk piesaista arī citu vecumgrupu pārstāvjus. Divreiz sezonā notiek audzēkņu uzņemšana studijā, kur tie apgūst aktiermeistarības, uzvedības kultūras un vispārējās kultūrizglītības pamatus. Tādējādi teātris nodrošina ne tikai radošās attīstības iespējas, bet arī aktīvi veic sociālo un pedagoģisko funkciju. Ieskaitot režisoru, visi teātra radošās grupas dalībnieki savu darbu veic bez atalgojuma, un arī samaksa par individuāliem radošajiem projektiem tiek novirzīta teātra kopējā kontā. Gadījumos, kad izrādes iestudēšanā nepieciešama sadarbība ar citu mākslas jomu profesionāļiem un tā nav iespējama uz vienošanās pamata, izdevumi tiek segti no radošās grupas dalībnieku privātajiem līdzekļiem, iesaistot arī jauniešu vecāku brīvprātīgos ziedojumus.