Projektu arhīvs

Bērnudārza vides uzlabošana

13934

balsis
Projektu iesniedz:

Ingrīda Mārtiņa

Vieta:

Ogres nov. Madlienas pag. Madliena VPII "Taurenītis"

Projekta summa:

3997 €

Madlienas bērnudārzs darbojas kopš 1969. gada. Jau vēsturiski šis dārziņš ir nodrošinājis bērniem iespēju palikt pa nakti. Lauku reģionā tas ir svarīgi, lai vecāki, kuriem nav iespējas nodrošināt savam bērnam nokļūšanu līdz dārziņam un atpakaļ tomēr varētu sniegt iespēju mācīties, attīstīties un veidot kontaktu ar citiem bērniem. Šajā dārziņā mācās bērni no dažādiem blakus pagastiem (Ķeipenes, Krapes, Taurupes, Suntažiem, Lauberes, Ērgļiem). VPII ‘Taurenītis’ ir lielākais un labākais bērnudārzs šajā lauku reģionā. Tieši tāpēc piedalīšanās projektu konkursā LabieDarbi.lv mums ir ļoti nozīmīga. Tā ir iespēja padarīt bērnu dzīvi ērtāku un nodarbības kvalitatīvākas. Madlienas bērnudārzs nepārtraukti attīstās un pilnveidojas pašu spēkiem. Ir daudz izdarīts – veikta bērnudārza renovācija, izremontētas daļa telpas, dažām grupām iegādātas jaunas mēbeles, attīstošās rotaļlietas. Dārziņā regulāri tiek rīkoti dažādi tematiskie pasākumi, lai veicinātu bērnu attīstību, vairotu dzīvesprieku un padarītu jaukāku viņu bezrūpīgo bērnību. Šeit viss tiek domāts tikai par un ap bērniem, lai mēs spētu viņiem vienmēr sniegt to labāko. Šogad tiks renovēts bērnu peldbaseins – ar šo arī „Taurenītis” ir atšķirīgs no citiem reģiona bērnudārziem, mēs nodrošinām bērniem iespēju mācīties peldēt un veikt dažādas fiziskās aktivitātes peldbaseinā, lai varētu aktīvi nostiprināt bērnu veselību. Peldbaseins jau sen bija pelnījis remontu. Ar piešķirto pašvaldības finansējumu, šogad to paveiksim. Vēlamies pilnveidot tā aprīkojumu, lai spētu nodrošināt interesantākas un kvalitatīvākas bērnu nodarbības ūdenī, lai varētu radoši darboties ar bērniem un viņiem pašiem būtu prieks. Ir paredzēts attīstīt koriģējošo vingrošanu, kas ikvienam bērnudārza bērnam uzlabotu veselību, jo ļoti daudziem bērniem ir nenoturīga stāja, plakanā pēda. Mums ir svarīgi, lai bērni augtu veseli un fiziski stipri, tāpēc vēlamies pilnveidot sava baseina un sporta inventāru, kā arī attīstīt koriģējošo vingrošanu. Šis inventārs tiktu izmantots daudzu gadu garumā. Rezultātā ieguvēji būtu ne tikai bērni, bet arī bērnu vecāki un visa sabiedrība kopumā, jo mēs iegūtu veselu sabiedrības jaunāko paaudzi, kura būs mūsu nākotne. Bērnudārzā ir 2 pilnīgi izremontētas un iekārtotas grupas. Pārējās 4 grupas ir gan daļēji izremontētas, bet iekārtotas ir tā, kā apstākļi un finanšu līdzekļi dārziņam ir ļāvuši. Pie mums ir mājīgi un patīkami, bet ir grupiņas, kuras iekārtotas ar padomju laika mēbelēm, kas rada nedaudz drūmu kopējo iespaidu. Vēlamies padarīt krāšņākas šīs telpas. Bērni ir pelnījuši, lai viņu rotaļlietas, mācību piederumi un drēbes tiek kārtotas dzīvespriecīgās, saulainās un jaunās mēbelēs. Ir nepieciešams nomainīt vecās gultas, kurās bērns atpūšas un uzkrāj spēku, lai no jauna iekarotu un izzinātu šo pasauli. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kuri paliek dārziņā pa nakti – ir jāpadara viņu uzturēšanās apstākļi ērtāki un acīm tīkamāki.