Projektu arhīvs

Bērnu rotaļu laukums Biržu internātpamatskolā

1041

balsis
Projektu iesniedz:

Dace Kalniņa - Aleksandrova

Vieta:

Biržu inrenātpamatskola

Projekta summa:

3000 €

Izveidot pirmsskolas un sākumskolas bērnu rotaļu laukumu pie Biržu internātpamatskolas. Izglītības iestādē mācās bāreņi un bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, apmēram 80 ir pirmsskolas un sākumskolas vecuma audzēkņi. Skolai ir plaša un sakopta apkārtne , bet nav rotaļu laukuma. Bērni skolā pavada visu mācību nedēļu, tādēļ ļoti nepieciešama ir droša, estētiski noformēta un vecumam atbilstoša rotaļu vieta. Skolā ir pašu veidots, jau novecojis un drošības prasībām neatbilstošs rotaļu laukums. Jauna, droša un estētiski pievilcīga rotaļlaukuma izveide būtu nozīmīgs un nepieciešams ieguldījums internātpamatskolas audzēkņu harmoniskas un veselīgas attīstības nodrošināšanai. Tas sekmētu bērnu, kas auguši sociāli nelabvēlīgā vidē, spēju iekļauties kolektīvā un sadarboties, tādējādi veicinot prasmi iekļauties sabiedrībā un izpratni par cilvēku savstarpējām attiecībām ne tikai mācību, bet arī ārpusklases aktivitātēs.