Projektu arhīvs

Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana

3794

balsis
Projektu iesniedz:

Oļesja Genriha - Kauliņa

Vieta:

Druvas, Mazsalacas novads

Projekta summa:

2561 €

Mūsu bērni ir mūsu nākotne, tāpēc mums ir svarīgi parūpēties par bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Ir zināms, ka laika pavadīšana svaigā gaisā un nodarbošanās ar fiziskām aktivitātēm ir veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un tā ir nepieciešama bērna pilnvērtīgai psihosociālai un garīgai attīstībai, taču tai ir jānorit bērnam drošā vidē.

Mazsalacas novada Priedāji ir viena no apdzīvotākām vietām Mazsalacas pagastā. Priedāju daudzdzīvokļu māju „Druvas”, „Vārpas”, „Lazdas” un citu tuvējo māju bērniem šobrīd ir pieejami 2 nolietoti un bērniem nedroši rotaļu laukumi.

Lai rastu mūsu bērniem brīvā laika pavadīšanas iespējas drošā vidē, ir nepieciešams atjaunot bērnu rotaļu laukumu. Norūsējušo, salūzušo slidkalniņu un bīstamo karuseļa vietā nepieciešams uzstādīt rotaļu laukuma kompleksu bērnu fiziskai attīstībai. Ir nepieciešams atjaunot smilšu kasti, šūpoles, soliņus un basketbola grozu.

Māju iedzīvotāju izpalīdzīgās rokas mums jau ir, vienīgais ierobežojums ir finansējums.

Paldies par atbalstu!