Projektu arhīvs

Bērnu rotaļu laukuma izveide

421

balsis
Projektu iesniedz:

Alita Bagatska

Vieta:

Bebrulejas iela 4a, 4b, Pļaviņas, Pļaviņu novads

Projekta summa:

2880 €

Pļaviņu novada, Bebrulejas ielas rajonā dzīvojošajiem 30-40 bērniem nav iespējas brīvo laiku pavadīt bērniem piemērotā vidē un apstākļos. Minētajā vietā nav tik ļoti nepieciešamā mūsdienu prasībām atbilstoša, droša un videi draudzīga rotaļu laukuma. Šobrīd esošais laukums ir ļoti sliktā tehniskajā stāvoklī, tajā atrodas padomju laikos uzstādītas dzelzs šūpoles un rāpšanās kāpnes, kuras ir nedrošas, tehniski un „morāli” novecojušas, neatbilst mūsdienu prasībām. Projekta mērķis ir sekmēt aktīvās atpūtas, vides sakopšanas un pieejamības aktivitāšu dažādošanu Pļaviņu novada iedzīvotājiem, izveidojot bērnu rotaļu laukumu Bebrulejas ielas rajonā ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu, tādejādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām. Vasaras laikā bērni labprāt pavada brīvo ārā. Mums trūkst iespēju aktīvai atpūtai, kopā ar bērniem, ārpus telpām. Vēlamies rast iespēju bērniem rotaļāties piemērotā, bērnu vecumam atbilstošā, labiekārtotā vidē, izveidot tiem interesantāku un drošāku ikdienu. Jauns rotaļu laukums bērnu ikdienu padarītu daudz krāsaināku un jaukāku! Palīdzēsim šiem bērniem sevi attīstīt, jo rotaļāšanās šajā vecumā ir bērna dzīvesveids!