Projektu arhīvs

Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide Jaunkalsnavā

16121

balsis
Projektu iesniedz:

Linda Ūdre-Rizga

Vieta:

Jaunkalsnava

Projekta summa:

4269 €

Madonas novadā Kalsnavas pagasts ir lielākais. Līdz šim pagasta centrā Jaunkalsnavā, kurā dzīvo ap 600 iedzīvotāju, nav neviena moderna, mūsdienu prasībām atbilstoša, droša, videi draudzīga bērnu rotaļu laukuma. Pēdējos piecos gados Kalsnavas pagastā gandrīz 80 ģimenēs ir nākuši pasaulē mazuļi, tāpēc jādomā, kādas iespējas piedāvāt šiem iedzīvotājiem, lai viņi neizvēlētos mainīt dzīvesvietu tā iemesla dēļ, ka citur ir labāki apstākļi bērna attīstībai, jo katrs bērns un katra ģimene laukos mūsdienās ir ļoti, ļoti svarīga.

Jau trīs gadus Jaunkalsnavā vairs nav pirmsskolas izglītības iestādes, un lai palīdzētu ģimenēm ar maziem bērniem, biedrība Kalsnavas jaunieši, sadarbībā ar pagasta pārvaldi ir izveidojusi māmiņu un bēbīšu centru. Kopš mums ir savs centriņš- esam sadraudzējušās ar pagasta jaunajām māmiņām, ieguvušas jaunus draugus sev un bērniem, mūsu mazuļi ir kļuvuši atvērtāki un prot draudzēties ar citiem. Māmiņu un bēbīšu centra aktivitātes devušas impulsu jaunajām māmiņām būt aktīvām un meklēt iespējas finansu piesaistīšanai, lai arī turpmāk varētu bērniem veidot interesantāku ikdienu. Vasaras periodā iedzīvotāji labprātāk pavada savu brīvo laiku ārpus telpām- svaigā gaisā un telpās neuzturas. Mums trūkst iespēju ar bērniem aktīvai atpūtai ārpus telpām. Tāpēc šis projekts ir aktuāls un nepieciešams gandrīz visām iedzīvotāju vecuma grupām.

Tā kā laukums atradīsies Kalsnavas pamatskolas teritorijā, kur mācās 150 skolēni, interese par to būs arī lielākiem bērniem, tāpēc jādomā, kā nodrošināt projekta ilgtspēju, lai lielie bērni nenāktu mazuļu laukumā un nesabojātu mazajiem bērniem paredzēto inventāru. Ir novērots, ka vietās, kur “lielajiem” (no skolas vecuma sākot) nav iekārtots viņiem piemērots rotaļu laukums, viņi ložņā pa mazo rotaļu laukumu, traucē ar savām enerģiskajām rotaļām un bojā konstrukcijas ar savu svaru, bet vietās, kur viņiem ir atbilstošas izklaides, tādu problēmu nav. Tātad- jāpadomā arī par iespējām apmeklēt laukumu lielajiem bērniem. Kā labāko risinājumu, kā nodrošināt visu vecumgrupu bērnu un vecāku prasības esam paredzējuši projekta ietvaros izveidot laukumu ar atbilstošu aprīkojumu bērniem līdz 6 gadiem un bērniem no 6 -14 gadiem.

Bērnu laukuma izveide plānota vietā, kur jau atrodas volejbola, futbola, florbola un hokeja laukums un āra trenažieri pieaugušajiem. Šo visu laukumu atrašanās līdzās nodrošinās atpūtu visai ģimenei, vecāki redzēs gan mazākos bērnus, gan savus jauniešus un varēs aktīvi atpūsties arī paši, neuztraucoties par to, kur tajā brīdī atrodas viņu atvasītes. Tādā veidā tiks nodrošinātas vienlaicīgi vairāku un dažādu vecuma grupu iedzīvotāju iespējas aktīvi atpūsties, uzturot interesi par sportu.

Gribam, lai mūsu izveidotais laukums - gan iekārtas mazuļiem līdz 6 gadu vecumam, gan izveidotā sporta pilsētiņa lielajiem bērniem līdz 14 gadiem ir kā magnēts mūsu pagasta ģimenēm, vieta kur kopīgi atpūsties.

PALĪDZI MAZAJIEM KALSNAVIEŠIEM TIKT PIE SAVA ATPŪTAS LAUKUMIŅA!