Projektu arhīvs

Bērni sporto visos gada laikos

1682

balsis
Projektu iesniedz:

Ilze Koņušaka

Vieta:

Liepāja

Projekta summa:

1328 €

Cik esam atvērti kustību priekam, veselības veicināšanai? Aktīvi, dzīvespriecīgi bērni - nākotnes pieaugušie. Kā šīs vērtības nodot tālāk bērniem?Lai veicinātu bērnu interesi par sportu un veselīgu dzīvesveidu, šī projekta ietvaros vēlos iesaistīt bērnus un vecākus radošās, tematiskās kustību aktivitātēs - sporta svētkos, veselības dienā, rīta vingrošanās pastaigu laukumos ikkatrā gadalaikā.Katrā gadalaikā ir savas iespējas radoši sportot. Bērni sagaidītu ziemas aktivitātes ar ragavām, pavasara ar futbola un basketbola spēlēm, vingrošanu kopā ar sportisko Zaķi.Lai realizētu ieceres, nepieciešams projekta atbalsts sporta atribūtu atjaunošanai un sporta inventāra iegādei , jo esošie ir morāli un fiziski novecojuši. Projekta ieguldījums būs ilgtspējīgs, jo materiālās vērtības 170 bērni un skolotāji izmantos arī turpmākajās sporta nodarbībās, bet uzkrātās emocijas, kopības izjūtu ar vecākiem, apgūtās prasmes būs pamats visai tālākajai bērna attīstībai.

Aizrautība iedvesmo citus!