Projektu arhīvs

Audiovizuāls materiāls Malēniešu dzīvesstāsti

656

balsis
Projektu iesniedz:

Jolanta Baldiņa

Vieta:

Beja

Projekta summa:

787 €

Jaunalūksnes pagasts atrodas teritorijā, kurā ir iedzīvotāji, kuri vēl ikdienā lieto augšzemnieku dialekta malēniešu izloksni. Valodas īpatnības pamazām izzūd, jaunākās paaudzes runā latviešu literārajā valodā. Vēlamies saglabāt liecības par mūsu senču valodas savdabīgumu caur viņu dzīvesstāstiem.Alūksnes novadā, Jaunalūksnes pagastā Bejas novadpētniecības centrs 25 darba gadu laikā vāc un apkopo dažādas vēstures liecības – fotogrāfijas, dokumentus, sadzīves priekšmetus, pierakstītus atmiņu stāstus, lai centra apmeklētāji varētu iepazīt paaudžu kultūrvēsturisko mantojumu. Tas ļauj apzināties mūsu unikalitāti, šodienai un pagātnei raksturīgo.Projekta rezultātā taps DVD filma „Malēniešu dzīvesstāsti”. Mēs esam lepni par savām kultūras vērtībām un esam atbildīgi, lai tās tiktu saglabātas nākamajām paaudzēm.Aicinām atbalstīt mūsu ieceri!