Projektu arhīvs

Atver pasauli un esi tās daļa-interaktīvā tāfele Alūksnes sākumskolai

509

balsis
Projektu iesniedz:

Solvita Ozoliņa

Vieta:

Lielā Ezera iela 26, Alūksne

Projekta summa:

2981 €

Mūsdienās ir pieejami ļoti dažādi un kvalitatīvi mācību materiāli, kurus iespējams izmantot, ja pieejama interaktīvā tāfele. Interaktīvā tāfele piesaista mūsdienu skolēnu uzmanību, veicinot to aktīvu darbošanos, uz sadarbību orientētu mācību procesu. Arī mēs – 28 ļoti aktīvi un zinātkāri skolēni kopā ar audzinātāju vēlamies savā klasē iegūt interaktīvo tāfeli, lai padarītu interesantāku, aizraujošāku mācību procesu, kā arī mums būtu iespēja vairāk izmantot dažādos interaktīvos materiālus, darbojoties dažādajos projektos, konkursos (piem., „Mammasdabas meistarklase”, konkurss skolēniem „Dārznīca” u.c.) Ceram uz atbalstu, lai varētu realizēt šo projektu. Tiekoties rudenī, mums interaktīvās tāfeles iespējas pavērs plašāku skatu uz pasauli un ļaus mums vairāk uzzināt, veiksmīgāk iemācīties un būt zinošākiem! Lai mums kopā izdodas!