Projektu arhīvs

Atbalsts inženierzinātņu un vadības studentu jubilejas konferencei

617

balsis
Projektu iesniedz:

Aksels Ruperts

Vieta:

Rīga, Kaļķu iela 1

Projekta summa:

3000 €


ESTIEM (European STudents of Industrial Engineering and Management), ir starptautiska Eiropas studentu organizācija, kuras mērķis ir izveidot un veicināt komunikāciju starp inženierzinātņu un vadībzinību studentiem visā Eiropā, atbalstot Eiropas studentus personīgajā un profesionālajā izaugsmē un uzlabot izglītības kvalitāti Eiropā. Šī organizācija ir pārstāvēta 29 Eiropas valstīs un tajā ir 75 partneru universitātes.

Kopš 2010.gada ir izveidota ESTIEM lokālā grupa Rīgā, kas sastāv ap 20 aktīviem biedriem, kas pamatā nodarbojas ar pasākumu organizēšanu, sniedzot iespēju arī Latvijas studentiem darboties starptautiskā organizācijā. Nākamgad lokālajām grupām no Baltijas reģiona ir uzticēts svarīgs un atbildīgs pienākums – organizēt ESTIEM 50. valdes sanāksmi Rīgā. Tas ir lielākais organizācijas pasākums, kurš norisinās divreiz gadā un tajā piedalās 250 studenti no visas Eiropas.

Pasākuma mērķis ir apspriest aktualitātes inženierzinātņu un vadībzinību jomā, sastādīt turpmāko organizācijas darba plānu, iesaistīt dalībniekus treniņos, kas veicinātu to prasmju attīstību. Pirmā un svarīgākā lieta, kas pašlaik ir jāizdara - līdz 2014.gada beigām ir jāiemaksā pirmā iemaksa par viesnīcu, kurā tiks izmitināti valdes sanāksmes viesi – 25% no pilnās cenas, jeb 3000 EUR, kurus lūdzam no labdarības iniciatīvas LabieDarbi.lv.