Projektu arhīvs

Atbalsts hokeja inventāra iegādei

2721

balsis
Projektu iesniedz:

Audris Usenieks

Vieta:

Projekta summa:

Skolā darbojas hokeja pulciņš Eglaines pamatskolas direktora Eduarda Stalidzāna vadībā. Pirms tam spēlējām uz vietējā dīķīša, likām bortus pie skolas uz futbola laukuma, bet tas nebija efektīvi. Nebija arī apgaismojuma, bojāts tika futbola laukums (slikti auga zālīte). Eglaines pamatskola ir absolvēta, mācāmies Balvos un Bērzpilī, studējam Rīgā un Rēzeknē, bet saikni ar savu dzimto Lazdukalna pusi neesam pazaudējuši- piedalāmies treniņos, ledus laukuma uzturēšanā, sakopšanas talkās un organizētajos mačos, kā arī izbraukuma spēlēs (ziemā). Pagasta sporta dzīves organizators Kaspars Leons prot aizraut un saliedēt gan sporta seniorus, gan jauniešus. Skola iespēju robežās skolēnus cenšas nodrošināt ar plecu sargiem, šortiem, krekliem, tomēr daudzas lietas jāgādā pašiem. Turklāt tās nolietojas, kā arī kļūst mazas, piemēram, slidas. Nūjām ir tāda slikta īpašība, ka tās mēdz salūzt visnepiemērotākajos brīžos un ir dārgas. Pašiem pelnīt naudu vēl iespēju nav un vecākiem pašreizējos materiālajos apstākļos tādu līdzekļu arī nav, iespaidīgi līdzekļi tiek tērēti izglītības iegūšanai, tādēļ cenšamies ar šī konkursa palīdzību sagādāt inventāru, lai varam turpināt iesāktās aktivitātes.