Projektu arhīvs

Atbalsti mazos futbolistus sasniegumu ceļā!

2799

balsis
Projektu iesniedz:

Arnita Gaiduka

Vieta:

Skolas iela-8, Balvi, LV-4501

Projekta summa:

3506 €

Ar lielu degsmi jau vairākus gadus Balvu Sporta centra mazie futbolsiti apmeklē trenera Andra Bačuka vadītos treniņus, kā arī gūst sasniegumus piedaloties futbola turnīros Latvijā. Arī vasarā brīvo laiku zēni pavada futbola laukumā. Kā dejotājam tautu tērps ir goda un vērtības simbols, tāpat katrs futbolists ar lepnumu un cieņu uzvelk savu formu, kas ir kā indentifikācijas un piederības zīme komandai, novadam, valstij. Tas ir simbols, kas motivē neatkāpties no nosapraustā mērķa, attīstīt sevī pašdisciplīnu un pilnveidot vajadzīgās prasmes. Forma ir sportista tēla neatņemama sastāvdaļa. Projekta rezultātā iegādātās skaistās, jaunās futbola formas, būs liels motivators zēniem ar vēl lielāku atbildību piedalīties treniņos un sporta turnīros, sasniedzot vēl augstākus rezultātus, kā šobrīd . Tā būtu iespēja veiksmīgāk sevi prezentēt arī starptautiskajos turnīros, jo pirmais-vizuālais iespaids- ir noteicošs jebkura priekšmeta, dzīvas būtnes, komandas tēla uztverē. Zēnu veiksmes stāsti iedvesmos vecākus un sabiedrību kopumā, kā arī būs stimuls daudziem zēniem iesaistīties šajā sporta veidā, iemīlēt to un cienīt.