Projektu arhīvs

Āra trenažieru laukums Īslīces vidusskolā!

383

balsis
Projektu iesniedz:

Inese Rīna

Vieta:

Īslīces vidusskola, Skolas 1, Bērzi, Īslīces pagasts, Bauskas novads

Projekta summa:

14904 €

Projekta mērķis: Izveidot āra trenažieru laukumu Īslīces vidusskolas teritorijā, tādejādi veicinot pieguļošās teritorijas infrastruktūras un vides sakārtošanu, vienlaicīgi Īslīces vidusskolas bērnu un jauniešu sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana.

Ieguvumi: Divu pozīciju āra trenažieris visu ķermeņa muskuļu nostiprināšanai; Divu pozīciju āra trenažieris kāju, vidukļa un gurnu muskuļu treniņam; Divu pozīciju āra trenažieris roku, muguras, krūšu muskuļu treniņam un nostiprināšanai; Divu pozīciju āra trenažieris kāju muskuļu nostiprināšanai; Divu pozīciju āra trenažieris kāju, vidukļa un gurnu muskuļu nostiprināšanai; Dubultais vingrošanas kubs; Pievilkšanās stieņi; Līdztekas.

Īslīces vidusskola ir lauku vidusskola ar ļoti skaistu un plašu zaļo zonu. Lai skolēni brīvo laiku pie skolas varētu pavadīt, uzlabojot savu fizisko sagatavotību, stiprinot veselību un imunitāti, nepieciešams pilnveidot laukumu, kas paredzēts sporta aktivitātēm. Laukumā jau ir izvietotas dažas sporta iekārtas, bet tās ir fiziski novecojušas, vairākkārt pārkrāsotas un bojātas. Mūsu mērķis ir papildināt esošo laukumu ar āra trenažieriem, rāpšanās kompleksu sākumskolas vecuma bērniem un vingrošanas iekārtām, lai varētu nodarboties ar ielu vingrošanu, kas pēdējā laikā guvusi lielu popularitāti jauniešu vidū. Projektā uzstādītās ierīces radīs iespējas skolēniem un arī vietējiem iedzīvotājiem aktīvi atpūsties jebkurā gada laikā. Dosim iespēju bērniem augt lieliem, stipriem un veseliem