Projektu arhīvs

Annas Lielpēteres dalība Expo-Sciences Europe

1358

balsis
Projektu iesniedz:

Anna Lielpētere

Vieta:

Projekta summa:

532 €

Diemžēl valsts neapmaksā dalību šajā zinātnes izstādē, tāpēc mana projekta mērķis būtu iegūt finansējumu, kas nepieciešams, lai aizstāvētu darbu starptautiskā līmenī Eiropas jauno zinātnieku izstādē. Sava zinātniski pētnieciskā darba praktisko daļu izstrādāju Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, sintezējot 4-aizvietotus 1,4-dihidropiridīnus, kas ir līdz šim maz pētīti, bet perspektīvi savienojumi jaunu bioloģiski aktīvu vielu meklējumos. Paralēli turpinot pētījumus, līdz izstādei būtu nepieciešams 1) samaksāt dalības maksu; 2) iegūt vīzu; 3) izveidot stenda prezentāciju, pie kuras tiktu aizstāvēts darbs; 4) iegādāties vilciena biļetes. Tā kā pagaidām nākotnes studijas vēlos saistīt tieši ar ķīmiju, dalība izstādē man ļautu iepazīties ar citu jauniešu pētījumiem, bet galvenokārt pavērtu plašākas nākotnes iespējas zinātnē. Piemēram, mūsu skolas skolniecei, kura šajā izstādē uzvarēja pirms 10 gadiem, tieši šis fakts ļāva iegūt iespēju darboties un izstrādāt maģistra darbu prestižajās Kirī laboratorijas Sorbonnas universitātē Francijā.