Projektu arhīvs

Akords – lai skaņa turpinās

10203

balsis
Projektu iesniedz:

Svetlana Rjabceva

Vieta:

Bērnu un jauniešu centrs "Jauniba". Tautas iela 7 Daugavpils, LV-5404

Projekta summa:

2918 €

Akordeonistu ansamblis „Akords” ir pastāvīgs kultūras pasākumu dalībnieks un vienmēr veiksmīgi uzstājas pilsetas svētku ietvaros, kā arī pārstāv Daugavpils vārdu gan Latvijas teritorijā, gan ārpus tās robežas. Kolektīvs i r vairakkārtējais dažādu konkursu un festivālu laureāts. Minēsim tikai dažus no tiem: „Akords” ir jauniesu instrumetālās mūzikas festivāla „Skaņu Fatāzija” pamatlicējs un organizators 2002. – 2008. gads, kas bija veiksmīgs pasākums un iepatikās Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem. 2007. gads – ansamblis „Akords” un tās solists Artūrs Pipers ir sudraba laureāti III Starptaiskā festivālā-konkursā „Mountain Constellation – Striving, Fantasy, Flight” (Popradas pilseta, Slovākija). 2008. gads – „Akords” piedalījās Starptautiskā festivalā- konkursā „Svatek Jara” (Čehija) un ir 2. vietas ieguvējs. 2008. gads – „Akords” ar dejas kolektīvu „Laima” piedalījās projektā „Zīdēja puķētis, zīdēja rūzetis”, kuras ietvaros notika uzstāšanos Daugavpilī, Ludzā, Dagdā. 2009. gads - ansambļa solists Arturs Pipers piedalījās XI Latvijas akordeona jauno izpildītāju festivālā-konkursā un saņēma 1. pakāpes diplomu. 2010-2015. gads – ansamblis veiksmīgi uzstājās instrumentālo ansambļu festivālos-konkursos Latvijas izglītības iestažu starpā, kur ieguva 1. pakāpes diplomu. 2015. gadā „Akords” ar pilnu zāli uzstājas ar savu programmu starptautiskā festivālā „Akordeona dienas Rīgā 2015”. Tā ir tikai maza daļa no visām ansambļa nopelniem, kas regulāri pārstāvj Daugavpils pilsētu. Lai saglabāt un attīstīt mūsu darbību arī turpmak ir nepieciešami resursi. Augstu vietu iegūšana prasa ne tikai lielu laika ieguldījumu mēģinājumiem, bet arī ieguldījumus instrumentos, kas mēdz izlietoties. Akordeoni, kurus spēlē ansambļa dalībnieki ir 40 gadus veci, tiem nepieciešams remonts, noskanējums un arī maiņa. Balstoties uz minētiem argumentiem ansamblim radās liela nepieciešamība pēc instrumentu daļējas atjaunošanas un jauna akordeona iegāde ļautu turpinās mūsu spilgtas uzstāšanās. Kā jau minējām, aktīvi piesaistam arī citus instrumentus. Jau ilgu laiku (ap 30 gadiem), akordeonistiem spēlējot, ritmu uztur bungas un arī tām nolietojums ir sasniedzis kritisko līmeni. Līdz ar to bungas arī ir nepieciešams mainīt. Labiedarbi.lv ir mūsu iespēja daļēji atjaunot mūsu instrumentu klāstu un turpināt aktīvi uzstāties visdažādākās skatuvēs.